Elena Lorena Popescu consilier afaceri europene. Vizite la locatia de implementare a proiectului SGS18. Verificarea existentei si utilizarea echipamentelor/bunurilor achizitionate prin proiect si modalitatea de pastrare a documentelor proiectului.

 

 

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener anunță finalizarea proiectului Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Proiectul a urmărit crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.

Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.

Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.Rezultatele proiectului:

1. Picturile murale din incinta bisericii din Dârjiu sunt conservate și restaurate în întregime.

 

2. Prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu contribuim la consolidarea identității culturale a minorității maghiare și săsești.

3. Contribuim la dezvoltarea comunității din Dârjiu, la creșterea atractivității turistice ale zonei, prin înființarea unei expoziții muzeale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.

 

4. Am creat condiții de acces al publicului larg și promovăm valorile materiale și spirituale, respectiv contribuim la dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Proiectul finalizat cu succes așează în lumină frumoasa biserică fortificată și promite o perspectivă încurajatoare pentru viitorul comunității de pe aceste meleaguri, deoarece nutrim îndreptățit speranța, că vor dori să vină și mai mulți turiști, acest lucru implicând creșterea bunăstării oamenilor de aici.

 

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.Valoarea totală a proiectului: 390.909,88 lei, din care:

  • Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%),

  • Cofinanțarea: 39.090,99 lei (10%)Durata de implementare: 11 luni

  

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener anunță finalizarea proiectului Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Proiectul a urmărit crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.

Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.

Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.Rezultatele proiectului:

1. Picturile murale din incinta bisericii din Dârjiu sunt conservate și restaurate în întregime.

 

2. Prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu contribuim la consolidarea identității culturale a minorității maghiare și săsești.

3. Contribuim la dezvoltarea comunității din Dârjiu, la creșterea atractivității turistice ale zonei, prin înființarea unei expoziții muzeale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.

 

4. Am creat condiții de acces al publicului larg și promovăm valorile materiale și spirituale, respectiv contribuim la dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Proiectul finalizat cu succes așează în lumină frumoasa biserică fortificată și promite o perspectivă încurajatoare pentru viitorul comunității de pe aceste meleaguri, deoarece nutrim îndreptățit speranța, că vor dori să vină și mai mulți turiști, acest lucru implicând creșterea bunăstării oamenilor de aici.

 

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.Valoarea totală a proiectului: 390.909,88 lei, din care:

  • Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%),

  • Cofinanțarea: 39.090,99 lei (10%)Durata de implementare: 11 luni

 
Comunicat de presa

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener anunță lansarea proiectului Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Acest proiect urmărește să creeze o metaforă bazată pe o poveste medievală. O metaforă transpusă în realitățile secolului XXI, în care suntem puși în fața primejdiei „invaziilor” venite din exterior sau dinăuntrul nostru, care în mod conștient sau inconștient urmăresc  scopuri destructive și se materializează în globalizare, în pierderea identității culturale specifice, iar în final în distrugerea moștenirii culturale ale omenirii, al diversității patrimoniului ei cultural. Este justificată deci nevoia consolidării identității noastre culturale.

Proiectul urmărește crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al  minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.

„Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.

„Porțile deschise”
se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin înființarea unei rețele de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte din patrimoniul UNESCO.

Obiectivele specifice:
1. Restaurarea și conservarea picturilor murale din interiorul și exteriorul bisericii fortificate din Dârjiu.
2. Consolidarea identității culturale a minorității maghiare prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.
3. Dezvoltarea comunității locale din Dârjiu prin creșterea atractivității turistice datorită facilitării accesului prin intermediul expoziției muzeale interculturale la patrimoniul cultural al publicului larg.
4. Crearea condițiilor de acces al publicului larg și promovarea valorilor materiale și imateriale și dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Rezultate așteptate:
• picturile murale de pe pereții bisericii din Dârjiu conservate și restaurate;
• 1 Expoziție muzeală cu 4 secțiuni create în incinta bisericii fortificate din Dârjiu;
• 1 Rețea a celor 7  biserici fortificate din Transilvania (patrimoniu UNESCO) înființată.

Valoarea totală a proiectului: 390.909,88 lei, din care:
• Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%),
• Cofinanțarea: 39.090,99 lei (10%)

     Durata de implementare: 11 luni