Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener implementează proiectul Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.
Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 în valoare totală de 390.909,88 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 351.818,89 lei (90%), iar cofinanțarea 39.090,99 lei (10%).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%), constă din următoarele:
• 299.046,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Grant SEE (85%)
• 52.772,83 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din cofinanțare națională (15%)

Acest proiect urmărește să creeze o metaforă bazată pe o poveste medievală. O metaforă transpusă în realitățile secolului XXI, în care suntem puși în fața primejdiei „invaziilor” venite din exterior sau dinăuntrul nostru, care în mod conștient sau inconștient urmăresc  scopuri destructive și se materializează în globalizare, în pierderea identității culturale specifice, iar în final în distrugerea moștenirii culturale ale omenirii, al diversității patrimoniului ei cultural. Este justificată deci nevoia consolidării identității noastre culturale.

Proiectul urmărește crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al  minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.
„Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.
„Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.


Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: Protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin înființarea unei rețele de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte din patrimoniul UNESCO.

Obiectivele specifice:
1. Restaurarea și conservarea picturilor murale din interiorul și exteriorul bisericii fortificate din Dârjiu.
2. Consolidarea identității culturale a minorității maghiare prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.
3. Dezvoltarea comunității locale din Dârjiu prin creșterea atractivității turistice datorită facilitării accesului prin intermediul expoziției muzeale interculturale la patrimoniul cultural al publicului larg.
4. Crearea condițiilor de acces al publicului larg și promovarea valorilor materiale și imateriale și dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Rezultate așteptate:
- Picturile murale de pe pereții bisericii din Dârjiu conservate și restaurate;
- 1 Expoziție muzeală cu 4 secțiuni create în incinta bisericii fortificate din Dârjiu;
- 1 Rețea a celor 7  biserici fortificate din Transilvania (patrimoniu UNESCO) înființată.

Durata de implementare: 11 luni