Bálint Benczédi Ferenc püspök újévi pásztorlevele

Kedves unitárius testvéreim!

Újév reggelén nagy szeretettel köszöntöm unitárius híveinket, gyülekezeteink tagjait, a szórványokban élőket a lelkészeket és a gondnokokat. Az alig elmúlt esztendő eseményei még elevenen élnek bennünk. A sok szép ünnepi alkalom és jubileumi megemlékezés az egyházi közösségünkhöz való tartozást erősítették. Ez új év reggelén öröm és tiszta érzés van szívemben, hogy a nehézségekkel és megpróbáltatásokkal is teljes esztendő napjai után bizalommal fogalmazhatom meg jókívánságaimat.

A tavalyi események és ünnepségek arról győztek meg, hogy sokunkban a jó szándék lakozott, közösségünkért sokan tudtunk szívvel-lélekkel dolgozni. Lelkészek és világi híveink feladatukat, munkájukat igyekeztek lelkiismeretesen elvégezni. Magyar unitárius anyaszentegyházunkat tovább gyarapítottuk szellemi és anyagi értékekkel. Tovább...