2013

2013

Székelyderzs

A falu neve írott formában először az 1334-es pápai tizedjegyzékben szerepel „de Ers” néven. 1525-ben már Ders néven említik, míg 1760-ban már a Székely Derzs elnevezést használják.

Unitárius vártemploma az egyetlen olyan romániai magyar műemlék, amely az UNESCO világörökség része. Három egységből áll: torony, várkerítés és templom.

A várfalhoz képest a torony ferde elhelyezkedéséből feltételezhető volt, hogy egykor egy görbe alaprajzú védőfal vehette körbe a templomot. Ennek valóságát a későbbiekben régészeti kutatás is igazolta. A torony magassága ma 38 méter. Az egykori kapubástyát 1866-ban 10 méterrel magasították és a szászdályai torony mintájára átépítették. A Petky János által 1607-ben öntetett nagyharang mellé a feljegyzések szerint 1674-ben az egyházközség egy kisharangot öntetett, amelyet az I. világháborúban hadicélokra elkoboztak. A jelenlegi kisharangot 1923-ban közadakozásból öntette az egyházközség.

A várfal belső oldalán egykor körfolyósó (gyilokjáró) futott körbe, amelyeken közlekedve védeni lehetett az erődöt a támadókkal szemben. Ezeket a XVIII. században átépítették a most látható félfedél formára, amelynek megépítése után az egyházközség tagjai ide helyezhették ingóságaikat (kelengyésláda, szerszámok), a beköltöztetett hombárokban, szuszékokban pedig gabonakészletüket tarthatták. A bástyákat szalonna és füstölt hús tárolására kezdték használni. E több mint kétszáz éves hagyományt az egyházközség tagjai ma is élő örökségként őrzik. Élő hagyományként, a köréje épülő szokásrenddel a világon egyedülálló látványosság.

A templom építése különböző időszakokban történt: a szentély részét (ahol az orgona van) az 1200-as években, a templomrészt az 1400-as években, a várfalat és a bástyákat az 1500-as években építették. A templom tetején látható védelmi emelet a lőrésekkel és a szuroköntőkkel, Basta 1605-ös Erdély-dúlása után épült Petky János erdélyi kancellár költségén.

A szentély boltozatát faragott kövek díszítik, amelyek ábrázolásai között látható a székelység címere, egy címerpajzsban korai eke-ábrázolás és a Petky család címere is.

A templom déli falrészét három falkép borítja.  A bejárattól jobbra az első kép Pál apostol megtérését ábrázolja. A damaszkuszi úton történt eseményt, az utána következő néhány napot és a megkeresztelkedést egyetlen képbe sűríti az alkotómester. A szakállas arcban valószínű, hogy a készítőmester önarcképét tisztelhetjük. A kísérő katona zászlójának latin nyelvű feliratából az derül ki, hogy a falkép 1419-ben készült. A második képen Szent Mihály arkangyalnak egész alakos ábrázolását lehet megtekinteni. Kezében serpenyős mérleget tart, amelynek felső serpenyőjében ördögöket, az alsóban egy imádkozó nőt lehet látni. A déli falrész harmadik képe töredék, amely három alakot ábrázol, akik fejükön püspöksüveget viselnek, kezükben püspökbotot tartanak.

A templom északi falrészét teljes egészében a Szent László legenda uralja. A 2008-ban végzett feltárásnak köszönhetően kiegészült a falképciklus a kivonulást ábrázoló jelenettel, így székelyderzsi a Kárpát-medence egyetlen, teljes egészében látható legenda-ábrázolása. A nagyváradi várból a kunok ellen induló királyt és seregét megáldja a püspök. Ezt követi az ütközet, majd a kun üldözése, a birkózás, a lefejezés és a legvégén a pihenési jelenet. A gótikus hálóboltozat gyámkövei helyenként beépülnek a falképszőnyegbe, de összességében nem tudják megtörni sem azt az erőt, amely a falképből árad, sem azt az esztétikai élményt, amelyben a magas szintű ábrázolás részesít.

A várfal és a torony teljes felújítása 2012-2013-ban készült el. 

A hajó falképeit 2015-ben restaurálták.

2016-os rehabilitáció képekben: 

 

 

szekelyderzs templom 01
szekelyderzs templom 02
szekelyderzs templom 03
szekelyderzs templom 04
szekelyderzs templom 05
szekelyderzs templom 06
szekelyderzs templom 07
szekelyderzs templombelso
szekelyderzs templombelso 02
szekelyderzs templombelso 03
szekelyderzs templombelso 04
szekelyderzs templombelso 05
szekelyderzs templombelso 06
szekelyderzs templombelso 07
szekelyderzs templombelso 08
szekelyderzs templombelso 09