UNESCO Világörökség Vártemplomok Erdélyben

DERZS UNESCO vilagorokseg templomok Erdelyben

Uploaded by mariskaneni on 2016-05-24.


A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség és a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2015-ben elindították az „UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez” elnevezésű projektjüket. A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében (PA16/RO12). A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.

A projekt megálmodásakor a tatárjárások és törökdúlások történeti időszakából merítettünk példát és átgondoltuk mindezt a jelenre, hiszen ugyanúgy, mint akkor, napjaink embere is számos külső támadásnak és belső fenyegetettségnek van kitéve. A belső fenyegetettség a személyes önazonosság és az önértékelés meggyengülésében nyilvánul meg, míg a külső a globalizáció és a nemzeteket megszüntetni akaró jelenlegi folyamatokban erősödik fel. Célunk az, hogy nyissuk szélesre a vártemplomok kapuit és tegyük lehetővé felebarátainknak, hogy megismerve őket erőt és hitet merítsenek a védőfal mögé bementett hagyományokból és értékekből. Ezért alkottuk meg Székelyderzsben a vártemplom-kiállítást és példánk követésére serkentjük a többi hat testvér-vártemplomot is.  A székelyderzsi vártemplom közel hatszáz éves falképeinek teljes restaurálása mellett, védelmi szándékkal kapcsolati hálózatot hoztunk létre az UNESCO Világörökség  romániai, erdélyi vártemplomai között. Így akarunk lehetőséget  biztosítani arra, hogy Prázsmár, Szászfehéregyháza, Szászkézd, Berethalom, Nagybaromlak, Kelnek és Székelyderzs együtt járuljon hozzá a szász és székely kulturális örökség megvédéséhez és megőrzéséhez.

Nyitott kapuk
Célunk az, hogy nyissuk szélesre a vártemplomok kapuit és tegyük lehetővé felebarátainknak, hogy megismerve őket erőt és hitet merítsenek a védőfal mögé bementett hagyományokból és értékekből. Ezért alkottuk meg Székelyderzsben a vártemplom-kiállítást és példánk követésére serkentjük a többi hat testvér-vártemplomot is.  

Megismerés, védelem, megőrzés
A székelyderzsi vártemplom közel hatszáz éves falképeinek teljes restaurálása mellett, védelmi szándékkal kapcsolati hálózatot hoztunk létre az UNESCO Világörökség  romániai, erdélyi vártemplomai között. Így akarunk lehetőséget  biztosítani arra, hogy Prázsmár, Szászfehéregyháza, Szászkézd, Berethalom, Nagybaromlak, Kelnek és Székelyderzs együtt járuljon hozzá a szász és székely kulturális örökség megvédéséhez és megőrzéséhez.

Célkitűzések
A projekt keretében négy célkitűzés megvalósítását fogalmaztuk meg:

    1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek restaurálása.
    2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a székelyderzsi vártemplom bástyáiban.
    3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése.
    4. Az UNESCO Világörökség listáján szereplő vártemplomok közös népszerűsítése.

Mindezek érdekében már a pályázat összeállításakor a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház együttműködési protokollumot kötött.

A projekt lebonyolítás 2016. április 30-án fejeződött be.