A képen a következők lehetnek: 7 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, hegy, túra/szabadtéri és természet

A zarándokcsapat taktikai lovas vezetője Demény Elemér, a kecseti Lófő lovasudvar működtetője, lelki vezetője Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi lelkész. A zarándoklat célja, hogy egy lóerőre lassítva ráirányítsa a figyelmet az erdélyiség eszméire: hit, türelem, szabadság; tisztelegjen a több évszázados nemzeti és felekezeti együttélés előtt és emléket állítson Dávid Ferenc mártír püspöknek, a fejedelem udvari papjának, akit 1579-ben hitfelfogása miatt holtig tartó börtönbüntetésre ítéltek és Déva várába zártak, ahol ugyanazon év novemberében meghalt. A felekezetileg vegyes összetételű zarándokcsapat különlegessége, hogy többnyire édesapák és lányaik keltek útra.

Résztvevők: Demény Eleemér, Demény Emes, Demény Etele, Demeter Sándor Lóránd, Demeter Dorottya, Buzogány Csoma István, Buzogány Csoma Boglárka, Nagy Magyari Csenge, Csíki Dénes

Útvonal: Székelyderzs – Szenterzsébet – Magyarzsákod – Küküllőszőlős – Medgyes – Székesveresegyháza – Alvinc – Pisk – Déva

Összefoglaló sarokszámok:

233 km

39 km/nap (átlag)

4 km/óra (átlagsebesség pihenőkkel)

9 óra/nap

616 m (legmagasabb pont Szenterzsébet és Keményszőlős között)

180 m (legalacsonyabb pont Piski és Déva között)

7 lovas

7 ló

1 kísérő

1 váltólovas

1 kisbusz lószállítóval

10 zsák táp (20 kg /zsák)

1 zsák kukorica

4 zsák zab

3 sátor

A zarándoklat a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

A képen a következők lehetnek: szöveg

Segítettek:

1.      Székelyderzsi Unitárius Egyházközség

2.      Kecseti Lófő Lovasudvar

3.      Szentivánlaborfalvi unitárius Egyházközség

4.      Gondviselés Segélyszervezet

5.      Szenterzsébeti Református Egyházközség

6.      Magyarzsákodi Unitárius Egyházközség

7.      Dévai Unitárius Egyházközség

8.      Marosnémeti Gyulai Kastély

9.      Kiss Zsigmond Csaba

10.   Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Huszárezred

15. Evangéliumi gyermekhét

2019.

 

A gyermekhetet az örömszerzés, vallási élmények megtapasztalása és szülőföldszeretet erősítése céljából szerveztük, ezúttal utazásos formában, Háromszéken. A gyermekhét helyszínéül a sepsiszentgyörgyi unitárius templom és az egyházközség közösségi háza szolgált.

A gyermektábor július 22-én kezdődött 17 gyermek, 2 lelkész (Újvárosi Katalin, Demeter Sándor Lóránd) és 2 felnőtt kísérő (Géger Margit és Csapai Ilona) részvételével.

A tervezett tematika az alábbiak szerint történt:

Szülőföldszeretet: Ismerkedés a homoródkarácsoyfalvi, nagyajtai, bölöni és árkosi vártemplomokkal.

Kulturális programok: Bálinth Zoltán vasalóháza, vadászmúzeum, Székely Nemzeti Múzeum, Szentgyörgy épített örökségének feltérképezése, Kriza János emlékház.

Örömszerzés: strand, szentgyörgyi egyletesek játékdélutánja

Vallási élmények: zsoltártanulás, Buzogány István koncert, reggeli és esti áhítat.

Köszönjük a fogadó egyházközségek, lelkészek, támogatók, szülők, kísérők segítségét.

A gyermekhét a Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség  szervezésében, a Székelyderzsi Unitárius Egyházközséggel való együttműködésben a Magyar Kormány Támogatásával, a Bethlen Gábor Alapból valósult meg. 

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, égbolt és túra/szabadtériA képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, égbolt és túra/szabadtériA képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, égbolt és túra/szabadtériA képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, égbolt és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy, ülés, gyermek és belső tér

A képen a következők lehetnek: 10 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, gyermek, túra/szabadtéri és természet

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, cipők, gyermek, fa és túra/szabadtéri

A képen a következők lehetnek: 8 ember, , mosolygó emberek, túra/szabadtéri

A képen a következők lehetnek: 1 személy, gyermek, fű, túra/szabadtéri és természet

A 12 apostol témakörrel augusztus első hetében immár tizenkettedik alkalommal rajtolt az unitárius gyermekhét a Székelyderzsi- és Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség közös szervezésében. A 12-es szám magától értetődően adta, hogy az idei gyermekhét vallásórás tevékenységein a gyermekek Jézus tanítványaival ismerkedjenek. Sok év bejáratott tapasztalata alapján minden nap volt vallásóra, énektanulás (énekeskönyv+ifjúsági zsoltárok), játék, vetélkedő és a tábori büfé is működött. A helyszín az idei évben bővült, a templom mellett a gyülekezeti ház termeit és annak udvarán létrehozott játszóteret is használtuk. Külön élmény volt a zárónap, amelyen az istentisztelet, az emlékfotók és díjak átadása, a finom sütemények és torták mellett egy meglepetéskoncert is fokozta a hangulatot. Az alsóboldogfalvi unitárius gyülekezetből a Kökemény süti (Vida Zsombor és Domokos) örömzenélése. A heti tevékenység mellékszála volt a segítségnyújtás. Az autóbalesetet szenvedett homoródalmási Farkas Szilárd támogataására bekapcsolódtunk a kupakgyűjtési akcióba.

 

79 gyermek életébe együtt sikerült élményt, örömet és jókedvet vinni

 

Istennek legyen hála.

 

A gyermekhét örökös jelmondata Jézus kérése. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...

1 az Isten, 2 Mózes táblája, 3 a pátriárka, 4 az evangélista .... és 12 apostol volt Jézus mellett. A 12. gyermekhét róluk szólt: 

"Péter volt az első, kit követett András, 

Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás

Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás

Így nevezi őket a sorban a Szentírás."

A derzsi és a muzsnai unitárius egyházközségek idén is közösen szerveztek gyermekhetet. Az apostolokkal való ismerkedés mellett minden délután volt játék, éneklés, vetélkedő, sport és a az elmaradhatatlan közös imádság és jelszókiáltás.

 

A vasárnapi záró istentiszteleten meglepetésvendégként Alsóboldogfalváról a Kőkemény Süti muzsikált, kiváló hangulatot teremtve a szülők és nagyszülők átlal készített süteményekhez, tortákhoz...

Programvezetők és a segítők: 

Újvárosi Katalin és Demeter Sándor lelkészek, Antonya Ilona legátus, Kovács Boglárka, Homonnai Hilda, Bodor Irma

Támogatók: 

Magyar Unitárius Egyház

Vas Emőke

Nemes Anna Borbála