szekely orokseg

A mai Székelyföldre a székelyek a XII. század utolsó, a XIII. század első évtizedeiben telepedtek le, több hullámban, a magyar királyság különböző területeiről érkeztek. Letelepedésük után területi szervezetük a székek voltak.

A székelyek elsődleges feladata a katonai szolgálat volt, melyet egyénenként és saját költségükre teljesítettek. Adót nem fizettek, viszont a magyar király megkoronázásakor, esküvőjekor és a trónutód születésekor családonként a királynak egy-egy ökröt ajándékoztak. Jogi önállósága miatt Székelyföldet többször is Székelyországnak nevezték.

XIX. század második felében a modernizáció Székelyföldet is átalakította, a székek helyett megyéket hoztak létre, a közös tulajdon átalakult magántulajdonná. A

XX. század folyamán a székelyeket elszakították Magyarországtól és Romániához csatolták, ezzel megkezdődött a székelyek harca az identitásuk megőrzéséért.

Házberendezés: Az ősi székely ház eredetileg egyetlen lakóhelyiségből állt, amelyet legtöbbször szükségképpen kiegészített az eresz és a kamra. A lakószoba a család téli tartozkodási helye-, illetve vendégszoba volt régen, de ma már általánosan használt helyisége a családnak. Ennek két ablaka az utcára nyílik, egy az udvarra. Egykor az utca és udvar felöli falak sarkaiban állt a pad, vagy padláda, a pad előtt asztal, körülötte székek. Az utca felöli szegletben, a belső, ablaktalan fal hosszában magasra tornyosuló ágy állt, ennek lábánál festett láda volt elhelyezve.

Népviselet:  A székely népviselet alapanyaga a házi szőttes gyapjú, kender, len és juhbőr. Mintáiból következtetni lehet a falura, vagy a tájra, ahol készítették. A női öltözék legfőbb darabjai: a rokolya és a mellény,  kötény, csizma. A lányok fejkendőt nem hordanak, hajukat általában két ágba fonják. A férfi népviselet legismertebb darabjai: testhez álló fehér posztónadrág (székely harisnya), félkemény szárú fekete csizma, és sima csukott gallérú, fehér vászoning. Az ingre fekete, szürke, vagy piros mellényt öltenek.

Szokásos főrevaló nyáron a fekete kalap vagy szalmakalap, télen a betűrt tetejű vagy alul visszahajtott báránybőr sapka.